Aktualizovaná pravidla pro konání utkání a tréninků od 9. do 11. října

09.10.2020 09:10

9. 10. 2020

Aktualizovaná pravidla pro konání utkání a tréninků od 9. do 11. října

S ohledem na nové mimořádné opatření vlády aktualizujeme pravidla pro konání fotbalových utkání a tréninků od 9. 10. do 11. 10.

Od pátku 9. října platí:

  1. NOVĚ je zakázáno používat veškeré vnitřní prostory (zejména šatny, umývárny atd.) sportoviště.
  2. utkání se účastní nejvýše 130 osob (hráči, rozhodčí a osoby zabezpečující organizační a technické zázemí).
  3. diváci mají zakázáno se fotbalových utkání účastnit; to platí i v případě
    1. vnitroareálových restaurací a podobných zařízení,
    2. rodičů, kteří neplní některou z funkcí podle bodu 1.
  4. stejná omezení podle bodů 1 až 3 platí též pro tréninky.
  5. za dodržení omezení podle bodů 1 až 3 odpovídá organizátor. 

S ohledem na časovou tíseň informujte, prosím, členské kluby neprodleně.

 

Zpět