Rekonstrukce šaten

18.09.2021 09:59

V první dekádě září letošního roku byla dokončena realizace projektu na rekonstrukci šaten ve sportovním areálu TJ Sokol Lipí.

Akce byla zahájena ve druhé polovině června a po necelých třech měsících byla úspěšně dokončena. Objekt, ve kterém jsou šatny umístěny, byl na konci roku 2020 převeden z majetku TJ Sokol do majetku obce, a to právě zejména z důvodu silnějšího finančního zajištění akcí ze strany obce a majetkově silného potencionálního žadatele o dotace. Správnost tohoto kroku se potvrdila hned v letošním roce, kdy se podařilo získat dotaci v rámci Dotačního programu na podporu sportu Jihočeského kraje ve výši 1.100.000,00 Kč. V rámci této akce proběhla kompletní rekonstrukce objektu šaten pro hráče a rozhodčí (chodby, kabiny, hygienické zázemí, včetně instalace nového bezpečnostního zařízení a výměny elektroinstalace, zdravotní instalace a topení). Výsledek může každý posoudit na přiložených fotografiích, či přímo na hřišti při návštěvě sportovních akcí.

 

Zpět