Závěry mimořádného opatření vlády

17.03.2020 14:05

Závěry mimořádného opatření vlády:

1. Je vydán absolutní zákaz přítomnosti na veškerých sportovištích pro veřejnost.
2. Zákaz přítomnosti na sportovištích pro členy jednotlivých SK/TJ na vlastních či dlouhodobě pronajatých sportovištích lze dovodit z Usnesení 215 upravující volný pohyb osob na území celé České republiky. Zákaz neplatí výhradně pro osoby, které svou činností splňují podmínky pro výjimku dle bodu I. písm. a) Usnesení 215 (výjimka cest do zaměstnání a k výkonu ...podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti)
3. Ve vztahu k profesionálním sportovcům a členům sportovní reprezentace v jednotlivých sportovních odvětvích se doporučuje vyčkat aktuálního výkladového stanoviska Národní sportovní agentury.

Více informací naleznete zde:www.cuscz.cz/novinky/nove-mimoradne-opatreni-vlady-cr-od-16-3.html

Prosíme o jejich dodržování!
Děkujeme.

Zpět